E-komis.net / Praca
Praca

Szukam pracy 6

Zdjęcie Tytuł Dodane
667838745 Zbiczno Budowlancow zatrudnie

667838745 Zbiczno ...
2018.05.17

Budowlańców brukarzy płytkarzy z Ukrainy Zatrudnimy
506023660
Budowlańców ż Ukrainy zatrudnimy

Budowlańców brukarzy płytkarzy z Ukrainy Zatrudnimy 506023660 ...
2018.05.18

Przyjme do pracy na miejscu tel 731022693 Dam prace

Przyjme do pracy na miejscu tel 731022693 ...
2018.05.16

Oferuje usługi elektryczne w pełnym zakresie,
montaż , modernizacja , diagnoza.
SZYBKO TANIO SOLIDNIE
Aktualne uprawnienia, pisemna gwarancja na usługi !!
tel; 730-002-821 ELEKTRYKA PRĄD NIE TYKA

Oferuje usługi elektryczne w pełnym zakresie, montaż , modernizacja , diagnoza. SZYBKO TANIO SOLID ...
2018.05.16

Witam tak jak w tytule dam pracę hydraulikowi więcej informacji udzielę pod numerem 507891624 Hydraulik dam pracę

Witam tak jak w tytule dam pracę hydraulikowi więcej informacji udzielę pod numerem 507891624 ...
2018.05.16

Witam, zatrudnię pracowników na stanowiska:
-monter instalacji sanitarnych,
-hydraulik,
-pomocnik hydraulika
Praca na terenie Brodnicy i okolic.
Więcej informacji udzielę telefonicznie, tel: 603 336 146 lub 733 644 007 Hydraulik/ monter instalacji sanitarnych

Witam, zatrudnię pracowników na stanowiska: -monter instalacji sanitarnych, -hydraulik, -pomocnik ...
2018.05.10

Zatrudnię magazyniera do pracy w hurtowni budowlanej w Brodnicy.
Więcej informacji pod numerem 784556582 Magazynier

Zatrudnię magazyniera do pracy w hurtowni budowlanej w Brodnicy. Więcej informacji pod numerem 7845 ...
2018.05.17

Malowanie mieszkań , pomieszczeń itp. Tel:535334334 Malowanie mieszkań , pomieszczeń itp.

Malowanie mieszkań , pomieszczeń itp. Tel:535334334 ...
2018.05.15

Przyjmę zlecenie na położenie blacho-dachowki tel.534958790 Montarz blachodachowki

Przyjmę zlecenie na położenie blacho-dachowki tel.534958790 ...
2018.04.25

Witam serdecznie. Szukam opiekunki do swojej 5-miesięcznej córki. Na ten moment kilka godzin w tygodniu (kwestia dogadania) i potem stopniowe zwiększanie godzin. Pod koniec roku wracam do pracy, więc opieka na pełen etat. Brodnica. Proszę o kontakt: 723 795 489 Niania dla 5miesiecznego dziecka

Witam serdecznie. Szukam opiekunki do swojej 5-miesięcznej córki. Na ten moment kilka godzin w tygod ...
2018.05.06

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko - kierownik biura

Cel stanowiska:
Prowadzenie zadań w zakresie kierowania i nadzorem nad pracą Biura LGD oraz prowadzenie zadań w zakresie animacji lokalnej na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, współpracy i obsługi Biura LGD Miasta Brodnicy.

Zakres obowiązków:
1) Realizacja i monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju
2) Doradztwo dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji;
3) Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych, finansowych i wniosków o płatność oraz wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD Miasta Brodnicy;
4) Koordynacja prac związanych z przygotowywaniem projektów współpracy i promocji;
5) Pozyskiwanie środków zewnętrznych dotyczących rozwoju obszaru LGD Miasta Brodnicy, wpisujących się w cele statutowe LGD Miasta Brodnicy oraz LSR;
6) Przygotowywanie dokumentacji dla organów LGD Miasta Brodnicy;
7) Realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd LGD Miasta Brodnicy;
8) Udzielanie informacji nt. LGD Miasta Brodnicy oraz realizacji LSR;
9) Prowadzenie otwartych szkoleń dla wnioskodawców;
10) Prowadzenie monitoringu oraz kontroli w miejscu realizacji projektów grantowych;
11) Wykonywanie zadań animacyjnych, przy udziale pracownika biura, związanych z:
- doradztwem dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji,
- organizowanie m.in.: szkoleń, spotkań, warsztatów, spotkań informacyjnych, projektów współpracy oraz innych działań promocyjno-informacyjnych,
- docieranie do grup defaworyzowanych - pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów
- dotarcie do potencjalnych projektodawców oraz zachęcani do podejmowania inicjatyw

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy- pełen etat.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe;
- doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej- min. rok;
- doświadczenie przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej -min. 4 lata;
- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym;
- znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz szkolenia i doradztwo w tym zakresie);
- znajomość zasad i wytycznych związanych z budżetowaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- biegła znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet;;
- wiedza ogólna umiejętność zestawiania informacji;
- umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:
- list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica w dniach od pon. - pt. w terminie od dnia 10.05.2018 r. do 24.05.2018 r.

Nie będą rozpatrywane aplikacje: niekompletne, nadesłane drogą elektroniczną, złożone po terminie.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy (www.lgd.brodnica.pl) w terminie do 4.06.2018 r. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 733 866 444.

Dane Identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 30
87-300 Brodnica

OFERTA PRACY KIEROWNIK BIURA LGD MIASTA BRODNICY

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko - kierow ...
2018.05.08

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko - pracownik biura

Cel stanowiska:
Prowadzenie zadań w zakresie animacji lokalnej na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, współpracy i obsługi Biura LGD Miasta Brodnicy

Zakres obowiązków:
1) Realizacja i monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju;
2) Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem projektów współpracy i promocji;
3) Pozyskiwanie środków zewnętrznych z przygotowywaniem projektów współpracy i promocji;
4) Przygotowywanie dokumentacji dla organów LGD Miasta Brodnicy;
5) Realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd LGD Miasta Brodnicy;
6) Udzielanie informacji nt. LGD Miasta Brodnicy oraz realizacji LSR;
7) Prowadzenie zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy na obszarze realizacji LSR, w tym realizacji planu komunikacji poprzez:
- wsparcie doradcze nt. zasad aplikowania oraz oceny i wyboru operacji przez LGD;
- promocję działań LGD Miasta Brodnicy - organizowanie m.in. szkoleń, spotkań, zajęć plenerowych, spotkań integracyjnych, projektów współpracy oraz innych działań promocyjno-informacyjnych;
- docieranie do grup defaworyzowanych - pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów;
- dotarcie do potencjalnych projektodawców oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw;
Zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy pracownik Biura LGD Miasta Brodnicy realizuje przy udziale Kierownika Biura LGD Miasta Brodnicy.
8) Prowadzenie otwartych szkoleń dla wnioskodawców;
9) Prowadzenie monitoringu oraz kontroli w miejscu realizacji projektów grantowych.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy - pełen etat.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. licencjat,
- doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej - min. rok,
- doświadczenie przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej - min. rok,
- doświadczenie we współpracy z osobami z kręgu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- znajomość zasad i wytycznych w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz szkolenia i doradztwo w tym zakresie),
- znajomość procedur promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- biegła znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet,
- wiedza ogólna umiejętność zestawienia informacji,
- umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:
- list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica w dniach od pon. - pt. w terminie od dnia 10.05.2018 r. do 24.05.2018 r.
Nie będą rozpatrywane aplikacje: niekompletne, nadesłane drogą elektroniczną, złożone po terminie.
Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy (www.lgd.brodnica.pl) w terminie do 4.06. 2018 r. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 733 866 444 w godz. 7:00-15:00 od pon.-pt.

Dane Identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 30
87-300 Brodnica
OFERTA PRACY PRACOWNIK BIURA LGD MIASTA BRODNICY

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko - pracow ...
2018.05.08

Pomocnika 1370 brodnica tel 726691017 Pomocnika na gkadze 13.70 zl brodnica

Pomocnika 1370 brodnica tel 726691017 ...
2018.05.20

Poszukuję opiekunki do starszej pani w godzinach nocnych.
tel. 605-854-385 Poszukuję opiekunki

Poszukuję opiekunki do starszej pani w godzinach nocnych. tel. 605-854-385 ...
2018.04.30

zatrudnie pracownikow do pracy w budownictwie/ murarz ,malarz ,glazurnik /stawka od 14 zl do 25 zl brutto /mozliwosc przyuczenia do zawodu /kontakt tel 665 973 541 praca budownictwie

zatrudnie pracownikow do pracy w budownictwie/ murarz ,malarz ,glazurnik /stawka od 14 zl do 25 zl b ...
2018.05.08

Przyjmę osobę do pracy przy wykończeniach remontowych.Praca na terenie Brodnicy.Oferuje prace caly rok ... 600-829-751 Praca przy wykończeniach remontowych

Przyjmę osobę do pracy przy wykończeniach remontowych.Praca na terenie Brodnicy.Oferuje prace caly ...
2018.05.18

Rozwijająca się firma AUTO-TYLICE przyjmie demontażu aut i do pakowania paczek (auto części)
osobę sumienną, punktualną, ze znajomością części samochodowych.
Kandydaci mogą być, zaraz po szkole (nie wymagam wieloletniego doświadczenia), ale także zapraszam na rozmowę emerytów i rencistów.

Nie szukam osoby chcącej pracować dorywczo. 

Atrakcyjne wynagrodzenie.

CV można składać na e-mail lub osobiście w siedzibie firmy. 

15 km od Brodnicy w kierunku Torunia 
Kujawsko-pomorskie

Możliwość transportu z Brodnicy.

AUTO-TYLICE
TYLICE 2A
87-326 NIEŻYWIĘĆ

auto-tylice@wp.pl Praca przyjmę do pracy do rozbiórki demontażu aut i pakowania paczek

Rozwijająca się firma " AUTO-TYLICE" przyjmie demontażu aut i do pakowania paczek (auto części) oso ...
2018.05.08

Witam chętnie pomogę w pracach ogrodniczych.
Dzień i godzinę ustalamy na bieżąco.
Co do stawki z pewnością się dogadamy.
Nie posiadam swoich narzędzi!
Tel. 536895744 Praca w ogrodzie

Witam chętnie pomogę w pracach ogrodniczych. Dzień i godzinę ustalamy na bieżąco. Co do stawki z p ...
2018.05.15

Rozwijająca się firma AUTO-TYLICE przyjmie do wystawiania aukcji na Allegro z używanymi częściami samochodowymi

osobę sumienną, punktualną, ze znajomością części samochodowych.
Kandydaci mogą być, zaraz po szkole (nie wymagam wieloletniego doświadczenia), ale także zapraszam na rozmowę emerytów i rencistów.

Nie szukam osoby chcącej pracować dorywczo. 

Atrakcyjne wynagrodzenie.

CV można składać na e-mail lub osobiście w siedzibie firmy. 

15 km od Brodnicy w kierunku Torunia 
Kujawsko-pomorskie

Możliwość transportu z Brodnicy.

AUTO-TYLICE
TYLICE 2A
87-326 NIEŻYWIĘĆ

auto-tylice@wp.pl Praca wystawianie aukcji na Allegro auto części samochodowe

Rozwijająca się firma " AUTO-TYLICE" przyjmie do wystawiania aukcji na Allegro z używanymi częściami ...
2018.05.08

Rozwijająca się firma AUTO-TYLICE przyjmie do wystawiania aukcji na Allegro z używanymi częściami samochodowymi

osobę sumienną, punktualną, ze znajomością części samochodowych.
Kandydaci mogą być, zaraz po szkole (nie wymagam wieloletniego doświadczenia), ale także zapraszam na rozmowę emerytów i rencistów.

Nie szukam osoby chcącej pracować dorywczo. 

Atrakcyjne wynagrodzenie.

CV można składać na e-mail lub osobiście w siedzibie firmy. 

15 km od Brodnicy w kierunku Torunia 
Kujawsko-pomorskie

Możliwość transportu z Brodnicy.

AUTO-TYLICE
TYLICE 2A
87-326 NIEŻYWIĘĆ

auto-tylice@wp.pl Praca wystawianie aukcji na Allegro auto części używane

Rozwijająca się firma " AUTO-TYLICE" przyjmie do wystawiania aukcji na Allegro z używanymi częściami ...
2018.05.17

Zaklad produkcji chemii budowlanej Cerapol poszukuje pracowników produkcji
start od zaraz
stawka godzinowa- 12h na reke
Praca pon.- pt. 5 - 15 
zaklad pracy Brodnica- kominy

tel 791433748
Pracownik Produkcji

Zaklad produkcji chemii budowlanej Cerapol poszukuje pracowników produkcji start od zaraz stawka g ...
2018.05.17

Zaklad produkcji chemii budowlanej Cerapol poszukuje pracowników produkcji
start od zaraz
stawka godzinowa- minimalne wynagrodzenie
Praca pon.- pt. 5 - 15 
zaklad pracy Brodnica- kominy

tel 791433748
PRACOWNIK PRODUKCJI, BRODNICA

Zaklad produkcji chemii budowlanej Cerapol poszukuje pracowników produkcji start od zaraz stawka g ...
2018.05.17

brodnica@e-freetv.pl Przedstawiciel Handlowy

brodnica@e-freetv.pl ...
2018.01.23

przyjmę do pracy pomocnika cieśli i dekarza praca na terenie brodnicy tel 575398599 przyjmę do pracy pomocnika cieśli i dekarza

przyjmę do pracy pomocnika cieśli i dekarza praca na terenie brodnicy tel 575398599 ...
2018.05.17

Przyjmę do pracy przy wykończeniach remontowych w budownictwie.Praca w Brodnicy .602-357-843 Przyjmę do wykończeń budowlanych

Przyjmę do pracy przy wykończeniach remontowych w budownictwie.Praca w Brodnicy .602-357-843 ...
2018.05.18

Wykonuję remonty, wykończenia wnętrz i różne naprawy. 

- zabudowy z płyt GK
- sufity podwieszane,
- układanie płytek (glazura i terakota, gipsowe),
- tapetowanie,
- malowanie,
- ocieplenie poddasza,
- panele,
- złożę, zamontuję, wyreguluję i naprawię meble, 
- murowanie ścianek działowych itp.,
- rozłożenie przewodów elektrycznych,
- montaż elementów elektrycznych,
- tarasy,
- itp.
więcej informacji na stronie internetowej
www.cezi.ubf.pl Remonty i wykończenia wnętrz

Wykonuję remonty, wykończenia wnętrz i różne naprawy. - zabudowy z płyt GK - sufity podwieszane ...
2018.05.16

Firma zatrudni do pracy spawaczy i ślusarzy na pełen etat,umowa o pracę na terenie Brodnicy.Zapewniamy dobre warunki płacy i pracy.Więcej informacji pod wskazanym numerem tel.
Zapraszam do kontaktu
515-519-508 Tadeusz Spawacz Ślusarz praca

Firma zatrudni do pracy spawaczy i ślusarzy na pełen etat,umowa o pracę na terenie Brodnicy.Zapewnia ...
2018.05.16

Witam serdecznie. Szukam opiekunki do swojej 5-miesięcznej córki. Na ten moment kilka godzin w tygodniu (kwestia dogadania) i potem stopniowe zwiększanie godzin. Pod koniec roku praca już na pełen etat. Brodnica. Proszę o kontakt: 723 795 489 Szukam niani

Witam serdecznie. Szukam opiekunki do swojej 5-miesięcznej córki. Na ten moment kilka godzin w tygod ...
2018.05.04

Szukam pracy jako pomocnik elektryka 607434428 Szukam pracy

Szukam pracy jako pomocnik elektryka 607434428 ...
2018.05.16

Wykonuję prace związanych z układaniem płytek z zakresie łazienka, kuchnia itp. oraz wykończenia wnętrz- układanie paneli podłogowych, gładzie malowanie, tapetowanie. Atrakcyjne ceny, solidne wykonanie i w miarę szybko nie zapominając o dokładności wykonania. Jeśli jesteś zainteresowany dzwoń 604-779-528 układanie płytek wykończenia

Wykonuję prace związanych z układaniem płytek z zakresie łazienka, kuchnia itp. oraz wykończenia wnę ...
2018.03.30


Poprzednie 30 Następne 30  

  Szukaj 

Mamy 12902 użytkowników oraz 482 ogłoszeń. Ogłoszenia były 62022 razy przeglądane.

Regulamin - O nas - Pomoc